66% от гражданите на Република България твърдят, че следят предизборната кампания единствено от медиите.

Това правят предимно хората на възраст над 50 години, пенсионерите, жителите на малките градове и заможните избиратели, сочат резултатите от национално представително проучване на обществено-политическите нагласи на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ),

izbori227% посочват, че изобщо не следят предизборната кампания. Сред тях преобладават интервюирани на възраст от 18 до 39 години, роми, както и хора, които заявяват, че няма да гласуват.

Само 6% от участвалите в настоящото проучване твърдят, че са присъствали на предизборни срещи с политически сили в своето населено място, а едва 1% посочват, че лично са ангажирани в организацията на кампаниите на отделни партии, сочи проучването.

Ако изборите за Народно събрание бяха на 25 април 2013 г., ГЕРБ получава 23,6 %, БСП – 17,7 %, ДПС – 6,0 %, „Атака“ – 4,9 %, Движение „България на гражданите“ – 3,0 %.

76% от участвалите в изследване на НЦИОМ разпознават валидния знак, с който ще се гласува на предстоящите избори (х).

Сред затрудняващите се да посочат верния знак преобладават млади и нискообразовани респонденти. Това сочат резултатите от национално представително проучване на обществено-политическите нагласи на Националния център за изучаване на общественото мнение.

5% от интервюираните твърдят, че няма значение с какъв знак ще гласуват. Те допускат, че по какъвто и начин да обозначат своя избор, гласът им ще бъде действителен.

Това са предимно хора, които рядко участват в избори и които до момента не са решили дали ще гласуват и сега. Подобна неинформираност в навечерието на вота е основание да се допуска, че ще има по-висок дял на невалидни бюлетини на тези избори в сравнение с парламентарния вот през 2009 г.

Източник: inews.bg