Рефлексите и концентрацията са изключително важни за работата и за здравето ни. Рефлексите ви помагат при бързите решения и действия в неочаквани ситуации и от тях често зависят важни наш действия, понякога дори животоспасяващи. Концентрацията допринася за вашата работоспособност. Без концентрацията си ще свършите по-малко количество работа за много по- продължително време, а това ще забави изпълнението на определените задачи. За да действат възможно най- добре рефлексите и концентрацията трябва да бъдат тренирани редовно. Не е речено да ги тренирате по трудния начин, а имате невероятната възможност да го направите и по – забавно.

example

Пример за забавен начин за тренирането им е чрез игра. Добра игра за тази цел е GIFs – I CLICK. Играта е на повече от едно ниво, като всяко от тях представлява различна игра с различна цел и по- повишена от предното ниво трудност. Преминаването на нивата става чрез подобряване на предходният резултат на някое от отключените нива, което ще рече че с едно ниво можете да отключите още едно или няколко следващи. Играта е подходяща и за деца и за възрастни. Лека и  заемаща минимално количество памет

DOWNLOAD: GIFs – I CLICK